top of page

Historia

Ursprungligen befolkades Sibirien av nomader, fiskare och jägare och den Sibiriska katten härstammar enligt många från de ryska immigranter som under 1700-talet tog med sig katter när de flyttade till Sibirien. Sibirien är inget jordbruksland och katten var ett älskat husdjur och behövdes inte i första hand till att hålla råttorna borta från sädesmagasinen.

Så småningom, kanske tack vare inblandning av lokalt förekommande katter eller det tuffa klimatet, så utvecklade katterna en lång, tjock och vattenavstötande päls. Det hårda livet formade dem till utmärkta jägare. Långt ifrån Europa utvecklades dessa katter till en frisk och härdig ras där endast de starkaste kunde klara sig i det bistra klimatet.

Så småningom kom rasen tillbaka över Uralbergen till Moskva och St. Petersburg och kattklubbar uppmärksammade under 1980-talet den enastående rasegenskapen hos den Sibiriska katten som unik. Rent genetiskt sett har dessa katter varit åtskilda från europeiska katter i mer än 100 år. I och med glasnost och Berlinmurens fall öppnades gränserna mot öst och Sibirisk katt började spridas i Västeuropa. Rasens härkomst kan ses från två olika vinklar, dels den planerade aveln och uppfödningen som började i St. Petersburg 1987, dels den historiska benämning i det forna Ryssland på stora, långhåriga katter från de östra delarna av landet som Sibirier.

Redan i slutet av 1800-talet omnämns den ryska långhårskatten i utgåvan av Harrison Weirs ”Our Cats”!

Det dröjde dock innan Sibirisk katt etablerades som raskatt utanför Ryssland. 1997 godkändes rasen av Fédération Internationale Féline d’Europé (FIFe) och 1998 fick rasen certifikaträttigheter.

Redan 1992 importerades de första Sibiriska katterna till Finland, men det dröjde ända till år 2000 innan 10 sibirier importerades till Sverige.

Sverige

Trots att den Sibiriska katten har funnits en längre tid i vårt grannland Finland var det inte förrän år 2000 som de första Sibiriska katterna kom till Sverige i någon större mängd. Då importerades tio katter till Sverige, men egentligen var det faktiskt två ”norsk-finska” Sibiriska katter som var de två första Sibiriska katterna i Sverige. I den tredje Sibirierkullen som föddes i Finland, föddes en honkatt Siperiankulta Beloshka. Hon såldes till en kvinna i Norge som senare flyttade från Norge till Sverige 1997 När hon flyttade följde såklart Beloshka, och hennes andra sibiriska katt, Essenia Rossity (född i Ryssland) med. Dessa två kastrerade honkatter var med all sannolikhet de två första Sibiriska katterna i Sverige.

De första Sibiriska katterna som var tänkta för avel importerades dock år 2000. Det var en ryskfödd kvinna, Vera Marklin Kravtsova och en svenskfödd kvinna från Skellefteå, Gunilla Wikström, som tillsammans importerade de första tio katterna tänkta för avel. Vera Marklin flyttade till Sverige från Ryssland 1993 och förvånade sig då över att inte den sibiriska katten fanns i Sverige. Gunilla som tidigare fött upp Birmor fascinerades av rasen och tillsammans beslöt de att importera Sibiriska katter till Sverige. Här nedan kan du läsa vad Vera själv säger om varför hon importerade dessa katter:

”Jag är född i Ryssland och där har jag uppfött Afghanhundar. Mitt intresse för katter har också alltid varit stort ända sedan min barndom.

När jag kom till Sverige blev jag förvånad över att den Sibiriska katten inte fanns där. Då jag känner till de fina egenskaperna hos denna kattras ville jag att även svensken skulle få möjlighet att bekanta sig med den. Jag talade med en väninna i Skellefteå om min önskan att skaffa hit denna ras från Ryssland. Vi kom överens om att samarbeta. I ca 6 månader kontaktade vi olika uppfödare i Ryssland via telefon och vi tog även kontakt med en expert på genteknik , Irma Sjustrova. Hon var oss mycket behjälplig när vi skulle välja ut katterna. Vi var noga med att välja ut lämpliga kattungar med fina stamtavlor, eftersom vi kände ett stort ansvar som de första uppfödarna av denna kattras i Sverige. Sju katter kommer från Moskva, och de tre övriga från Sankt Petersburg.”

Katterna som togs in till Sverige var:

Chalcedon Valenvic, SIB ny 23

Chrysanthema Valenvic, SIB ny 23

Tajga Valenvic, SIB n 24

Dessa tre katter kommer från Sankt Petersburg. Chalcedon och Chrysantema är helsyskon och Tajga är halvsyskon med de övriga två.

Brus, SIB n23

Betsi, SIB n 24

Berta, SIB n 24

Dessa tre katter kom från Moskva och är helsyskon ur samma kull.

Evlalia Saint Andre, SIB n 23

Jeanne from Russian Kings of Siberian Forest, SIB n 09

Lubava Rossity, SIB f 09 24

Pelagea Veshy Son, SIB as 09 24

Alla dessa katter kom från Moskva. Noteras kan att Evlalia är släkt med Chalcedon och Chrysanthema på fädernet

Med dessa tio katter startade aveln av Sibiriska katter i Sverige.

Texten är tagen från boken om den Sibiriska katten skriven av Katrin Lundgren.

bottom of page